آموزش گیرندگان

 اسامی آموزش گیرندگان دوره192 (غیر حضوری -آزمون حضوری)آموزشگاه بهداشت آهنگ سلامت (تاریخ آزمون99/6/30 ساعت8/30صبح)

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
موادغذایی 2802854496 احمد عاشوری ۱
آبمییوه 0558107001 مصطفی محمودی ۲
مهدکودک 0013526154 مریم حاجی یخچالی     ۳
نانوایی   شهاب محمدی ۴
نانوایی 4271330337 محمدموسی لو ۵
نانوایی 5629811568 مصطفی صباحی ۶
نانوایی   مهدی صباحی ۷
نانوایی 5629807854 محمد خانی زاده ۸
نانوایی 5629962345 حبیب خانی زاده ۹
نانوایی 5620031659 رضا آذرنیا ۱۰
لبنیاتی 2091067679 فضه قاسمی ۱۱
اغذیه  4282125454 سید محمد موسوی ۱۲
مهدکودک 5879728201 سمیه مرادی ۱۳
خشکبار 4929857597 عسگراسماعیل نژاد ۱۴
خشکبار 0076192482 محمد عبدی ۱۵

 

 


 

 دوره 191  (99/6/24)

 

نانوا 4270777753 امیر صدیقی
نانوا 0919361161 بشیر سببی
نانوا 5609627168 علی محمدی
نانوا 0371813351 میثم اسم خانی
نانوا 4271163244 مسعود اسم خانی
نانوا 4282736623 اعظم فتحی
نانوا 4282734310 روح اله حسنلو
نانوا 4280952477 حسن فتحی
نانوا 4270848219 حمید مرادحاصلی
نانوا 4271159255 علیرضا صدقی
نانوا 42852407500 شمس علی فتحی
نانوا 4271110078 مهدی معصومی
نانوا 4240482488 مهردادکیوان نژاد
نانوا 0880041633 محمود نجفیان
نانوا 6029073478 یعقوب ماهری

 

 


 

 اسامی آموزش گیرندگان دوره190 (غیر حضوری -آزمون حضوری)آموزشگاه بهداشت آهنگ سلامت (تاریخ آزمون99/6/23 ساعت9:30صبح)

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
نان فانتزی 0491807775 پویا عبدالملکی ۱
نان فانتزی 0014961131 سهیل خوش صحبتان ۲
نان فانتزی 2679626397 شهاب قربانی ۳
نان فانتزی 3990524501 موسی قربانی ۴
نان فانتزی 397879037 علی کشانی ۵
نان فانتزی 0011820462 پریسا گلچین ۶
نان فانتزی 6580113197 زهرازمانی ۷
نان فانتزی 0022813616 فاطمه امیرابادی ۸
نان فانتزی 3800589621 محمد عبدالملکی ۹
عطار 0491109113 محمدهادی عطارنژاد ۱۰
عطار 1263030238 مهرداد توکلی ۱۱
نانوا 4271241156 وحیدحاتمی ۱۲
نانوا 4252735538 حسن صدقی ۱۳
نانوا 1710392983 حسام بی باک ۱۴
نانوا 0035341671 گرجعلی حسنلو ۱۵
نانوا 428273840 تقی صدقی ۱۶

 

 


 

دوره 189 آزمون حضوری (99/6/16)

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
جگرکی 0035148365 ارسلان قاسمی ۱
فروشگاه 0019205627 محیا باغبانی ۲
عطار 9370083121 رضا فرجاددوست ۳
کبابی 4011129631 محمد علی امانی ۴
خواروبار 0056110383 طاهره بختیاری ۵
خشکبار 0519858212 رضا شفیعی ۶
مرغ وماهی 1520141521 علی آقایی ۷
موادغذایی 0052941051 بهزاد ناظمی ۸
آبمیوه 0059639393 حسن غلامی ۹
مهدکودک 0014522306 نیلوفر دست فال ۱۰
مهدکودک 0010687165 سعیده مزارعی ۱۱
مرغ وماهی 2669725090 جواد حق پرست ۱۲

 

 

 


دوره 188 - آزمون حضوری ( 99/6/5 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
قنادی  00433320058 علی رضا فروتن ۱
قنادی  4889709691 سیدعلی موسوی زاده ۲
قنادی  4020241996 سجاد زائری ۳
قنادی  4880090840 ابوالفضل ملکان ۴
قنادی  4889813896 سیدمحمدموسوی زاده ۵
قنادی  3960168047 حسن شاهرخی ۶
قنادی  0054064686 احمد فراست ۷
قنادی  4860094247 احمد ملکان ۸
قنادی  0066826047 مهرداد پدرام ۹
قنادی  00621786837 مریم امیری ۱۰
موتدغذایی 024762520 حسام دولتی ۱۱
طباخی 3848856956 رحمن آسیایی ۱۲
نانوایی   مهدی شهراد ۱۳
میوه فروشی   حسین فرهادی ۱۴
نانوایی 4270388684 سعید معصومی ۱۵

 

 

 

 

 


 

 دوره 187 آزمون حضوری ( 99/6/4 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
رستوران 1671901169 پیمام هشیوار ۱
رستوران 4372459254 مرتضی خانی ۲
رستوران 0076968936 سعیدفدایی ۳
رستوران   محمد اداوی ۴
فروشگاه 0015585441 حامد بنی مصطفی ۵
فروشگاه 2710307499 محدثه عاشورنژاد ۶
رستوران 0044012675 احمد حسن زاده ۷
موادغذایی 1671321499 مرتضی حسن زاده ۸
طباخی 3920483693 حسین غلامی ۹
طباخی 0820518271 محمد عظیمی ۱۰
طباخی 9351897860 ابوالفضل نظری ۱۱
طباخی 0047581123 ماشاله کیا ۱۲
طباخی 3961857024 سعید کیانی ۱۳
اغذیه 2850106607 اسماعیل بابایی ۱۴

 

 

 


 

دوره 186 صبح آزمون حضوری  (99/6/2 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
نانوایی 4285892162 رضا معصومی ۱
میوه فروشی 5580012764 ایوب سلطانی ۲
میوه فروشی 3790483699 علی رضایی ۳
برنج فروشی 0081974949 علیرضا استادی ۴
سفره خانه 0081935439 احمدرضا گودرزی ۵
نانوایی 4372391307 سیداحمدموسوی ۶
رستوران 1377825221 حسین خلیلی ۷
رستوران 0452670136 سمیه توحیدی ۸
موادغذایی 0078484243 مرتضی صمدی ۹
چلوکبابی 0940577437 مهداد عباسی ۱۰
چلوکبابی 0075550245 امیرکاشانی ۱۱
نانوایی 5630006746 محمود کلندرزهی ۱۲
فروشگاه 0018810187 زینب کریمی ۱۳
فروشگاه 0011822546 فاطمه زهرا گودرزی ۱۴
میوه فروشی 6179867577 محسن چراغی ۱۵

 

 

 

  

دوره 185 صبح (آزمون حضوری-99/5/27)

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
قنادی 4880108741 ابوالفضل عرب ۱
قنادی 4889486240 عقیل ملکان ۲
قنادی 4888856262 محمدرضاملکان ۳
قنادی 4888846197 حسین ملکان ۴
قنادی 0017535281 سیدمجتبی موسوی ۵
قنادی 2679045424 محمدغلامعلی ۶
قنادی 0062816012 طاهره سلطانی ۷
قنادی 4888845735 قربان ملکان ۸
قنادی 5450025343 میثم نوروری ۹
قنادی 0452103568 حمیدرضا غروی ۱۰
دیزی سرا 0048506664 محمدرضا بابایی ۱۱
دیزی سرا 0032769628 قاسم حیدری ۱۲
نان فانتزی 0083231791 محمدرضا نودین ۱۳
نان فانتزی 3934544770 حسن چوبیدری ۱۴
نانوایی 0017255880 مرتضی حسنلو ۱۵

 

 

 


 

دوره 184 غیر حضوری (99/5/22)

 

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
نانوایی 0055920020 سیدمجتبی هاشمی ۱
نانوایی 0052731626 سید مجتبی پیغمبرزاده ۲
خشکبار 0021489076 امیر حسین مدیحی ۳
خشکبار   مهدی هدایتی ۴
خشکبار   مجید حق نیاز ۵
خشکبار 2649368969 ابراهیم شیرفروش ۶
خشکبار 5180103079 محسن نبوی ۷
فروشگاه 4073527940 رضا عمودی زاده ۸
پروتئینی 00818755452 کیانوش رضا زاده ۹
نانوایی 4284413368 جواد معصومی ۱۰
شکلات فروشی 0068156413 محمد مهدی جعفری ۱۱
رستوران 0074333526 الهام وحیدی ۱۲
میوه فروشی 3800411881 عیسی رضایی ۱۳
میوه فروشی 5580141092 معین سلطانی ۱۴

 

 

 

 

 

 

 

دوره 183 غیر حضوری (99/5/16)

 

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
گیاهان دارویی 6449947705 سعید صولتی زاده ۱
نانوایی 1729574040 محمدرضا بهشتی ۲
سوپرمارکت 1729574040 رسول نورمحمدی ۳
سوپرمارکت 1720103453 محمدنورمحمدی ۴
سوپرمارکت 1729569911 تیمورنورمحمدی ۵
نانوایی 4280631956 احمد بشیری ۶
آرایشگر 6269587301 احمد خواجه وند ۷
فروشگاه 4073652605 محمدحسن سرابیاسی ۸
خواروبار 0048381314 رحمن بهرامی ۹
نانوایی 5629794401 حسین فخار ۱۰
نانوایی 4271201227 علیرضا صفی لو ۱۱
نانوایی 4271161179 حسن صفری ۱۲
نانوایی 4285836602 بهمن سلمانی ۱۳
نانوایی 3242143469 کامران غلامرضایی ۱۴
نانوایی 4271704164 محمد صفی لو ۱۵
نانوایی 0056461305 مرتضی آریان نیا ۱۶

 

 

 

 


 

دورره 182 آزمون حضوری

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
    محسن اکبری ۱
    سیدمحمدمطهری ۲
    عزیزروح اله نژاد ۳
    شاهرخ رحیمی ۴
    سیدامیرعلی سجادیان ۵
    علی محمد محسنیان ۶
    اصغرقربانی ۷
    علیرضا بهشتی ۸
    محمد اصغری ۹
    حسین جوینی ۱۰
    مصطفی نصری ۱۱
    اصغر نصری ۱۲
    کامران باقری ۱۳
    سامیه اکبروند ۱۴
    بتول حیدری ۱۵
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره 181 غیر حضوری

 

موادغذایی 0011266708 پیمان تفرشی
موادغذایی 2691109781 مرتضی استادجبلی
خشکبار 1530766435 مهدی باقری
فروشگاه 0082147930 مریم ایتامی

دوره 180 غیر حضوری

 

مهدی بادامی
سارا یزدان جو
داود مفلق
رامین موسی زاده
احسان ملا حسینی
هادی آشتیانی
حمید رضا خطیبی
سحر کمالی
وحید روحانی
محمد رضا شوندی
متبن باقر

 

دوره 179


 

آدرس شغل نام ونام خانوادگی ردیف
خ کلهر پ527 آرایشگاه محمد بهلولی 1
امام حسین - صفای شرقی -  قهوه خانه  یونس شاگردان  2
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا سعید یزدانی 3
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا بهزاد اسفندیاری 4
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا مجید اسفندیاری 5
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا جمشید صدری 6
م محمدبه - خیام جنوبی - ک دلشاد - پ 26 موادغذایی رضا قاضی زاده 7
خ 15خرداد ک اکبر نژاد کبابی اسماعیل خلفی 8
کفایی امانی پ174 اغذیه  فرشاد محمدی 9
بیمارستان شفا یحیائیان - خ مجاهدین اسلام خدمات بیمارستان فیاض مجیدی نصرت 10
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه فاطمه معصوم خانی 11
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه آرمان ره رودینا چال  12
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه مهدی بالایی 13
م امام حسین - ضلع شرقی - پ 2 آبمیوه گیری مسلم کاطم نیا 14
پیروزی - شکوفه عزیزی - پ 120 پروتئینی حسین  محمدی  15
بعد از کوچه مهران - رستوران شاندیز رستوران فرشاد عزتی 16
خ 17 شهریور - خ شیرازی - خ بیگلو- پ 83 سوپرمارکت سید محمد علی هاشمی 17
خ 17 شهریور - خ آبشار - پ 28 میوه فروشی سلام فتاحی 18
خ ناصر خسرو - ک خدابنده لو- تهیه غذا شهربانو تهیه غذا علیرضا یوسف زاده  19
میدان شهید هرندی - خ معروف خانی - پ 61 آشپز سید مهدی رضوی فرد 20
چهارراه میثم - پشت پارک سوار محلاتی - پ4 قهوه خانه داود افشاریان یارند 21
خ طالقانی - خ بهار شمالی - کوی محمدی - پ 17 قهوه خانه لیلا حاجی محمد علی 22
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - بعد از ایستگاه بهنام پ 129 قصابی رضا جودی 23
خیابان مشکی خ خورشید پلاک 4   علیرضا شاهی 24
سیروس خ 15خرداد  پ299 عطاری سجاد چنارانی 25
بعد از کوچه مهران - پ 336رستوران شاندیز مشتاق رستوران صادق جمشیدی 26
خ سعدی جنوبی بلوک شرقی هتل ساجد عبدالهی 27
فروشگاه جانبو جانبو مسعود ظریف 28
خ اقبال - خ جهانفروز - پ 12 میوه فروشی محمود رضا  رحیمی   29
م سرآسیاب - خ داورزنی - پ 76 اغذیه  صادق عطیمی خرایم  30
زیرپل آهنگ - بیمارستان بازرگانان- بوفه بیمارستان مواد غذایی پویا قربانی 31
چهار راه مولوی پاساژ عرفان تهیه غذا عرفان جعفری 32
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - بعد از ایستگاه بهنام پ 129 پروتئینی مهرداد عبداله زاده  33
خ مجاهدین اسلام - چهارراه آب سردار - پ 193 خواربار فروش موسی رحیمی 34
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - پ  129- هایپر پروتئین ایران مظاهر محسن عبداله زاده 35
خ سی تیر - غرفه 25 اغذیه  عبدالحسن ارجمند زاده  36
      37
      38
      39
       

 

تماس با ما

آدرس: میدان شهدا - ابتدای خیابان 17 شهریور - بعد از خیابان قادری - پلاک 1430 - طبقه ی اول

تلفن:33133932 - 33133862