آموزش گیرندگان

دوره 227  ( تاریخ آزمون  1400/4/16 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی
موادغذایی 137375274 حسن نجارپور
آرایشگری 2668326017 محمد مهجور
آرایشگری 5240143099 روح اله قلیزاده
فروشگاه 0014613344 مریم شاه میرزایی
لبنیاتی 2090827637 سیدکمال زارع
جگرکی 1465413081 عزیزعزیزی
جگرکی 146714625 جوادعزیزی
نان فانتزی 0019900767 پیمان کاظم پور
نان فانتزی 4870254948 رضا زاروزایی
نان فانتزی 6240088277 علیرضازاروزایی فر
نان فانتزی 0025428675 حسین پلویی
نان فانتزی 0023408618 علی دهقان
نان فانتزی 0025010573 محمد عنبرستانی
نان فانتزی 0480064148 میلاد یارمحمدی
نان فانتزی 0019503245 علیرضا بیات
نانوایی 1229787887 رضا خوبرو
قنادی 1533479348 ناصر اسدی
قنادی 0023209801 حسین اسدی
     

 


وره 218 ( تاریخ آزمون  00/1/12 )

 

 

پرنده و ماهی 4200323907 میلاد یوسفی
قنادی 1638512371 جاوید حسینی
قنادی 0060148691 مصطفی رفیعی
نانوایی 4282707305 قاسم عسگری
نانوایی 0889364631 محمدرمضانی
جگرکی 0012972835 حسین بابانیا
نانوایی 4360562217 میلاد حسنلو
رستوران 4120576965 رضا گودرزی
رستوران 3950303121 سامان سوری پور
رستوران 412089961 سینا میرزایی
رستوران   معصومه امیری
رستوران 0049632310 حمیدحسین آبادی
رستوران 4723279830 هدی حسین آبادی
رستوران 4880306037 حسین تاج پور
رستوران 0080307914 امیرحسین قلی پور
رستوران 0022660811 پارسا فدوی
رستوران 0021438196 فاطمه عبدالهی
رستوران 4120828662 حبیب ولی پوری
رستوران 3251566271 فریبرزامیری
رستوران 0018153798 امیرحسین صیاد

 

 

 

 

 

 

 


 

نوع صنف کد ملی نام و نام خانوادگی ردیف
کلوچه پزی 579890740 سیدامیرجمشیدی ۱
خواربار 0421738952 اصغرمغاری ۲
خواربار 0420745726 رضاقلی مغاری ۳
زعفران 077609352 امیررضامحمدی ۴
زعفران 0050625039 رضاراهواره ۵
آرایشگر 0015176908 فاطمه خشنو ۶
نانوایی 1219041440 داودسبحانی ۷
نانوایی 5899716185 رضا سلیمی ۸
فروشگاه 0019129769 مصطفی دروش ۹
لبنیات 0018207073 حمیدمیرزاخواه ۱۰
اغذیه 2860125765 سینا حصری ۱۱
چلوکبابی 1533827346 آیت اله رضوانی ۱۲
چلوکبابی 1533827419 پرویز نجفی ۱۳
چلوکبابی 1533920745 علی سعادت ۱۴
چلوکبابی 1530334519 علی رضوانی ۱۵
چلوکبابی 1533810885 قسم اله رضوانی ۱۶
لوازم قنادی 2229004786 احد شمسی ۱۷
لوازم قنادی 1729563139 رشیدعلی شمسی ۱۸
لوازم قنادی 3962586172 واحد شمسی ۱۹
فروشگاه 0012532721 علیرضا خدادوست ۲۰
خشکبار 2640116721 سینا عاشوری ۲۱
خشکبار 51800612918 سیامک مختاریان ۲۲
خشکبار 2640174150 میلاد مهدی زاده ۲۳
خشکبار 2640324081 علیرضا شیرفروش ۲۴
فروشگاه 3979864901 سمیرا مجیبی ۲۵
تهیه غذا 5919283165 نورگلدی پرویزی ۲۶
تهیه غذا 0670503630 رامین بهادر ۲۷
اغذیه 0012572594 مهرداد الهی ۲۸
نان فانتزی 0480954674 حدیثه مرادی ۲۹

 

 

 


 

دوره 214  غیرحضوری - آزمون حضوری  (99/11/14)

 

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
زعفران 4270791561 غزاله محمدی ۱
زعفران 0012289922 سمیه لطیفی ۲
زعفران 0073899844 مهناز شهبازی ۳
زعفران 3673503707 سیده مرضیه حیدری ۴
زعفران 007573424 فاطمه رنجبر ۵
زعفران 0068630530 آلاله صدر منوچهری ۶
زعفران 0022997180 شیدا میقانی ۷
نان فانتزی 002065023 سیدحسین حسنی ۸
نان فانتزی 5500020641 سعیدصادقی ۹
نان فانتزی 0079959326 محمدنقی فر پناه ۱۰
نان فانتزی 3340463824 ایوب حسینی ۱۱
نان فانتزی 0600243710 اصغرتیموری ۱۲
نان فانتزی 3581583100 عبدالغنی لکزایی ۱۳
اغذیه 2851072455 عبدالفتاح رحمانی ۱۴
میوه فروشی 0066314569 علیرضا روشن قلب ۱۵
آبمیوه 2620416302 آریان ظهیری ۱۶
سفره خانه 2679615654 مهدی پوررجب ۱۷
اغذیه 0042550191 حمیدرضا ملکوتی ۱۸
اغذیه   سپهر ملکوتی ۱۹
اغذیه   سحرفتحی ۲۰
خواربار 0421779195 حسین مغاری ۲۱
موادغذایی 1728207071 مهدی شادمان ۲۲
نانوا 0888808811 صفر عربی زاده ۲۳
نانوا 0880048808 طاهره عربی زاده ۲۴
نانوا 0880221135 علی رازقی ۲۵
عطاری 5749453529 علی اصغر صدیقی ۲۶
آرایشگر 0055082793 محمدرسائی راد ۲۷

 

 

 

 


 

دوره 212 - آزمون حضوری  (99/11/5 )

 

خدمات 6039114746 شکراله حسنی
خدمات 4410143956 مرتضی نادری
خدمات 4391717344 محمدحسن بیگی
خدمات 1652016082 فاضل طلوعی
خدمات 4219928847 عباس لشنی زند
خدمات 4160479650 سعیداتابکی
خدمات 4120186202 علی گودرزی
خدمات 4210134392 عبدالرضا هداوند
خدمات 1650343086 حجت خنددان
خدمات 0057405123 حمیداحمدی
خدمات 6039114754 نصراله حسینی
خدمات 6039663634 علی نظری
خدمات 1463560001 شاهروداسلامی
خدمات 0410044571 محمدحسینی
خدمات 0033940551 زهرا آهی
خدمات 2141622573 محترم قلیزاده
خدمات 0069460574 زینب جویه
خدمات 0791302709 شهربانو خوشایی
خدمات 6189596495 فخری شجاع
خدمات 4172708870 لیلا علیمرادی
خدمات 1531312438 اکبرغفوری
خدمات 1638815321 ناصربراتی
خدمات 3960416776 ناصر کلیوند
خدمات 0420052471 سعیدفرجی
خدمات 0056696418 آرزو مجیدی
خدمات 4219521984 محمدهداوند

 

 

 

 

 


دوره  209 - آزمون حضوری (99/10/29 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
موادغذایی 1570166145 علیرضا مقدم ۱
قنادی 0043768563 اکبربقال زادده ۲
نانوایی 00606226305 محمدمرادی ۳
لبنیات   ابولفضل موذن پور ۴
لبنیات 4420081163 سجاد موذن پور ۵
قنادی 0052724239 محمدرضا خسروان ۶
فروشگاه 0021511985 مهسا کلائی ۷
فروشگاه 0024710091 راضیه وزیری ۸
قصابی 0032927525 قاسم بدیعالزمانی ۹
ماهی فروشی 0016357892 محسن خدادادی ۱۰
ماهی فروشی 6039958847 محمدحسنی ۱۱
ماهی فروشی 1490155732 محمدحسین زاده ۱۲
ماهی فروشی 6019908690 مهدی جعفرخانی ۱۳
ماهی فروشی 0062472569 بابک خجسته ۱۴
عطاری 0062540246 علیرضا شیرازی فرد ۱۵
نانوایی 4282479752 عبداله عسگری ۱۶
آبمیوه 1638289646 جاوید آزمایشی ۱۷
نان فانتزی 004399991513 محمدفعال شهریور ۱۸

 


 دوره 208  آزمون حضوری  - (99/10/21 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
موادشوینده 0017864631 رامین نظری ۱
فروشگاه 0081964978 حسین سیفان ۲
کلوچه پزی 4285914999 علیرضا محمدی ۳
کلوچه پزی 4270231572 سیدمجید موسوی گهر ۴
طباخی 0490268919 حسین برومند فر ۵
اغذیه 4060076600 علی اصغررضایی ۶
اغذیه 4060991776 کسری رضایی ۷
تهیه غذا 0052630978 مصطفی وفا ۸
پروتئینی 0060764716 شهرام حداد ۹
نانوایی 4270473282 رضا نعمتی ۱۰
نانوایی 0021593159 علیرضامحمدی ۱۱
موادغذایی 0082293430 رضا قاسی زاده ۱۲
میوه فروشی 0531556212 بهمن دهقان راد ۱۳
اغذیه 0012412066 محیا ملاحسینی ۱۴
اغذیه 01510390356 اشکان مجرب ۱۵
اغذیه 1630141623 هاتف آنام پور ۱۶
اغذیه 6660496394 علی اصغر امیدی ۱۷
اغذیه 3980218351 فرید طاهری ۱۸
چلوکبابی 5919283327 محمدقلی اسفندیاری ۱۹
چلوکبابی 0018640699 تهمینه گودرزی ۲۰
چلوکبابی 0082476345 فهیمه طالبی ۲۱
چلوکبابی 5910056239 فرهاد اسفندیاری ۲۲
چلوکبابی 0671124161 احمد وحیدی ۲۳
چلوکبابی 5910231960 شهریار شاکری ۲۴
چلوکبابی 591029223 سینا اسفندیاری ۲۵
چلوکبابی 5919917210 رضا اسفندیاری ۲۶
چلوکبابی 5910187775 علی رشیدی ۲۷
چلوکبابی 5919918144 مرادبردی رستگاری ۲۸

 

 

 


 

رستوران 1621139794 صاحب سلیمی
رستوران 4030755658 جهانگیر فرهنگی
رستوران 6010079871 رضا نجفی
رستوران 4031630352 آزادکریمی
رستوران 5230113014 عیداله موسوی
رستوران 0046725490 ناصر اکبری
رستوران 4032293929 محمد فرهنگی
رستوران 0048330361 محسن محمدیان
رستوران 4310782183 میلاد بابایی
رستوران 4130848984 علی محمد لطفی
اغذیه 1450483712 یوسف مرادی
اغذیه 1450836291 مرتضی مرادی
نانوایی 0010085505 محمد مهدی محسنی
نانوایی 0749096802 احمد حسینی
نانوایی 4198820181 علیرضا کریم پور
خواربار 0070081085 محمد قربانی
موادغذایی 1460992512 محمود شمسی
لبنیاتی 0064897818 محمدمهدی نوروزی
لبنیاتی 0533125014 مجتبی عمرانی
مهمانپذیر 1532595433 خلیل پیروز
مهمانپذیر 0018154174 رضا پیروز
آجیل وخشکبار 0058026185 سعید فصیحی
کباب وحلیم 4040444914 علی اکبری
کباب وحلیم 3933139791 غلامحسین جابری
عطاری 0082483991 علیرضا غفوری
فروشگاه 0020730421 سپیده اللهیاری
موادغذایی 1620967928 عیسی حسن نژاد
اغذیه 272084564 مرتض حسین نژاد
فانتزی 4282129360 سید جلال موسوی

 

دوره  205  آزمون حضوری - (99/9/24)

 

اغذیه   حسن صادقی
آرایشگر   بیتا خبازی
آرایشگر   سیما کاری
آرایشگر   زهرامددیان
آرایشگر   عصمت کثیری
تهیه غذا   محمدرضا کدخدازاده
تهیه غذا   حسین بلوکی
قصابی   اکبرذهتابان
قصابی   میثم ذبیحی
کبابی   دولت محمد افشین
چلوکبابی   حمید خادم
چلوکبابی   جمیل اسفندیاری
سوپرمارکت   ابراهیم برجسته
مرغ فروشی   رسول فتحی آذر
فروشگاه   رضا رجبی
آبمیوه   صالح زجاجی
فروشگاه   محمدرضاشاهمرادی
قنادی   حسین محمدزاده
عطاری   اعظم موذن

 


 

خواربار 0060756527 مصطفی حشمتی
لوازم قنادی 0073086290 الهام پرواز
لوازم قنادی 1229893113 داود عمادی
لوازم قنادی 4650419670 ملیحه قدمی زاده
لوازم قنادی 0014055767 نفیسه سادات صادقی
لوازم قنادی 0062876491 فهیمه یافتیان
لوازم قنادی 0051807866 کبری قنبری
لوازم قنادی 0860257428 عاطفه مرشدی
لوازم قنادی 0024636274 امیرحسین یافتیان
نانوا 4285904497 سیراسداله موسوی
خشکبار 2649965185 سیامک احمدی
جگرکی 0017649625 میلاد فتحی
جگرکی 0450457893 علی فتحی
جگرکی 0640441882 عبدالحلیم راه جو
جگرکی 6380147136 کامران پاشایی
جگرکی 4020128480 مرتضی حقگوی
آبمیوه 0053702360 مسعود وظیفه
خشکبار 1649967374 سعیدپیرشالکوهی
نان فانتزی 0384247776 محمدصفری
قصابی 70336501614 محمد حاجت خانی
کافه 3230050532 ادریس پرواز
موادغذایی 0075080508 کاظم حیدری
نانوایی 4910626468 محمد لطیفی
نانوایی 4285266067 اکبر عسگری
مرغ فروشی 1570300828 میرمجیدابرغانی
عطاری 5879690393 حمیرازنگنه

 


 

دوره 201  آزمون حضوری - (99/8/18)

 

آرایشگر 00880140602 نوید دولت آبادی
لبنیاتی 6039211946 توحید نظری
لبنیاتی 3931084620 احمد پیروز بخت
خواربار 0039257721 محمدصادق نژادانسان
فروشگاه 0074753347 علی دادزه
فروشگاه 0016065360 علی رضا فرمانی
نان فانتزی 0036921998 فرهادمهدیزاده
فروشگاه 0023128151 ستایش عقیقی
فروشگاه 4900851787 محدثه مینایی
اغذیه 0492699941 محمد عبدلی
اغذیه 0080349366 داود طهماسبی
فروشگاه 0021914206 محبوبه مسلمی
موادغذایی 0056336713 مرتضی سینجلی
عطاری 4282266937 اسداله کرمی
تهیه غذا 3979554481 محمد سوری
قصابی 3875819926 محمود خسروی آذر
مرغ و جوجه 266996262 عابد حاجت بیگی
پروتئینی 1219404111 محمدامجدی
پروتئینی 0450182622 حمیدرضا نهضت
پروتئینی 0076551301 محسن ابراهیمی

 

 


 

دوره 200 آزمون حضوری - (99/7/30 )

 

موادغذایی 1699873232 بهزاد برزگر
آرایشگر 0018475175 امیرعلی زعیمی
موادغذایی 1261684370 محسن غفوری
پروئینی 0083174265 مجتبی ابین
پروئینی 0082848361 سیدرشید رضوی
رستوران 2620227331 مسعودسیمایی
رستوران 2620182913 علی مرادیان
رستوران 2880094781 آکو ابراهیمی
رستوران 2669135341 شاپور صفرزاده
رستوران 2660160481 میثم بحرک
موادقنادی 0073371122 کامران امامی
تهیه غذا 5910228048 سعید یزدانی
حلواوعصار 0081740646 جمال نهاردانی
حلواوعصار   سیدمحمدابراهیم نهاردانی
فروشگاه 0060831472 هادی میرزایی
فروشگاه 0023631023 نرگس عباسی
کافه 0933231032 اکرم پادوست
اغذیه 0043450202 علیرضا کاوه فیروز

 


 

دوره ( 2/199-1/199  )(ازمون حضوری ) در تاریخ 99/ 7 / 23/22

 

رستوران 5230090634 سعید خسروی
رستوران 5230145420 احمد خسروی
رستوران 5110288267 مریم عبدالهی
رستوران 32968841 نسرین سعادت
رستوران 5231119333 محمد عصمتی
رستوران 652591124 محمدرضارحیمی
رستوران 5620175621 احسان شبان
رستوران 640832113 امراله عصمتی
رستوران 5179947073 زینب نقدی
رستوران 531547345 رقیه خودسوز
رستوران 5230157704 محمدخسروی
رستوران 670992151 جواد مختاری
رستوران 5230182180 علی خسروی
رستوران 5230182441 فرامرز نادری
رستوران 5230193451 جابر خسروی
رستوران 5230206594 اشکان خسروی
رستوران 59155868 فریبا مرسولی
رستوران 523008864 سلیمه خسروی
رستوران 10636285 سیمین کریمی
رستوران 2275173 حانیه وثوقی
رستوران 523044500 فاطمه خادمی
رستوران 517015076 عرفان نقدی
رستوران 5239358079 اسماعیل خسروی
رستوران 5230044969 ابراهیم شبان
رستوران 1870494253 رضا حسینی
رستوران 630286299 میلاد حاتمی

 

 


دوره 198 آزمون  حضوری تاریخ 99/7/19

 

موادغذایی 0042714176 مصطفی کریمی
موادغذایی 0081473001 حیدر کریمی
لبنیاتی 0018872034 مجتبی ابراهیمی
نان فانتزی 0062473409 احمد ولایی شهریور
برنج فروشی 6259777795 منوچهر حیدری
آرایشگر 0020123396 محمد حسین وارسته
خواروبار 0071437363 عباس فعال
فروشگاه 4000131435 فاطمه سلطانی
فروشگاه 0015413901 مرضیه ربیعی
تهیه غذا 5160041516 میلاد غلام نژاد
لبنیاتی 0018207073 حمیدرضا میرزاخواه
عطار 0082075433 سیدمجتی پیرتاکدوست
فروشگاه 0021795584 محمد حسین شاه محمدیان
فروشگاه 2150325802 حمید رضا نوری
رستوران 0491601867 جعفر میرزاخانی
رستوران 0083428216 سعید میرزایی

 


 

نوع صنف

کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
روغن کشی 0033029520 مهدی شریفی ۱
روغن کشی 59300083337 مهران خورشیدی ۲
روغن کشی 0073057241 حسین  کربلایی ۳
فروشگاه 0081866895 محمدحسین مبینی ۴
اغذیه 2840496968 محمد حسینی ۵
اغذیه 2851074016 حسن محمدی ۶
رستوران 0053586611 مازیار عین علی ۷
خواربار 0075427974 سید عمار طباطبایی ۸
رستوران 0018476791 محمد جوادملکی ۹
رستوران 5730113471 علی رضا صولتی ۱۰
رستوران 5730048300 هادی صولتی ۱۱
رستوران 0022004718 امیر حسین صولتی ۱۲
رستوران 2620138302 عابد اشرف طالش ۱۳
رستوران 3762368457 مادح حسینی ۱۴
رستوران 2620548357 سید علی اشرف طالش ۱۵

 اسامی آموزش گیرندگان دوره 196 ( آزمون حضوری) 99/7/9


 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
موادغذایی 2802854496 احمد عاشوری ۱
آبمییوه 0558107001 مصطفی محمودی ۲
مهدکودک 0013526154 مریم حاجی یخچالی     ۳
نانوایی   شهاب محمدی ۴
نانوایی 4271330337 محمدموسی لو ۵
نانوایی 5629811568 مصطفی صباحی ۶
نانوایی   مهدی صباحی ۷
نانوایی 5629807854 محمد خانی زاده ۸
نانوایی 5629962345 حبیب خانی زاده ۹
نانوایی 5620031659 رضا آذرنیا ۱۰
لبنیاتی 2091067679 فضه قاسمی ۱۱
اغذیه  4282125454 سید محمد موسوی ۱۲
مهدکودک 5879728201 سمیه مرادی ۱۳
خشکبار 4929857597 عسگراسماعیل نژاد ۱۴
خشکبار 0076192482 محمد عبدی ۱۵

 

 


 

 دوره 191  (99/6/24)

 

نانوا 4270777753 امیر صدیقی
نانوا 0919361161 بشیر سببی
نانوا 5609627168 علی محمدی
نانوا 0371813351 میثم اسم خانی
نانوا 4271163244 مسعود اسم خانی
نانوا 4282736623 اعظم فتحی
نانوا 4282734310 روح اله حسنلو
نانوا 4280952477 حسن فتحی
نانوا 4270848219 حمید مرادحاصلی
نانوا 4271159255 علیرضا صدقی
نانوا 42852407500 شمس علی فتحی
نانوا 4271110078 مهدی معصومی
نانوا 4240482488 مهردادکیوان نژاد
نانوا 0880041633 محمود نجفیان
نانوا 6029073478 یعقوب ماهری

 

 


 

 اسامی آموزش گیرندگان دوره190 (غیر حضوری -آزمون حضوری)آموزشگاه بهداشت آهنگ سلامت (تاریخ آزمون99/6/23 ساعت9:30صبح)

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
نان فانتزی 0491807775 پویا عبدالملکی ۱
نان فانتزی 0014961131 سهیل خوش صحبتان ۲
نان فانتزی 2679626397 شهاب قربانی ۳
نان فانتزی 3990524501 موسی قربانی ۴
نان فانتزی 397879037 علی کشانی ۵
نان فانتزی 0011820462 پریسا گلچین ۶
نان فانتزی 6580113197 زهرازمانی ۷
نان فانتزی 0022813616 فاطمه امیرابادی ۸
نان فانتزی 3800589621 محمد عبدالملکی ۹
عطار 0491109113 محمدهادی عطارنژاد ۱۰
عطار 1263030238 مهرداد توکلی ۱۱
نانوا 4271241156 وحیدحاتمی ۱۲
نانوا 4252735538 حسن صدقی ۱۳
نانوا 1710392983 حسام بی باک ۱۴
نانوا 0035341671 گرجعلی حسنلو ۱۵
نانوا 428273840 تقی صدقی ۱۶

 

 


 

دوره 189 آزمون حضوری (99/6/16)

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
جگرکی 0035148365 ارسلان قاسمی ۱
فروشگاه 0019205627 محیا باغبانی ۲
عطار 9370083121 رضا فرجاددوست ۳
کبابی 4011129631 محمد علی امانی ۴
خواروبار 0056110383 طاهره بختیاری ۵
خشکبار 0519858212 رضا شفیعی ۶
مرغ وماهی 1520141521 علی آقایی ۷
موادغذایی 0052941051 بهزاد ناظمی ۸
آبمیوه 0059639393 حسن غلامی ۹
مهدکودک 0014522306 نیلوفر دست فال ۱۰
مهدکودک 0010687165 سعیده مزارعی ۱۱
مرغ وماهی 2669725090 جواد حق پرست ۱۲

 

 

 


دوره 188 - آزمون حضوری ( 99/6/5 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
قنادی  00433320058 علی رضا فروتن ۱
قنادی  4889709691 سیدعلی موسوی زاده ۲
قنادی  4020241996 سجاد زائری ۳
قنادی  4880090840 ابوالفضل ملکان ۴
قنادی  4889813896 سیدمحمدموسوی زاده ۵
قنادی  3960168047 حسن شاهرخی ۶
قنادی  0054064686 احمد فراست ۷
قنادی  4860094247 احمد ملکان ۸
قنادی  0066826047 مهرداد پدرام ۹
قنادی  00621786837 مریم امیری ۱۰
موتدغذایی 024762520 حسام دولتی ۱۱
طباخی 3848856956 رحمن آسیایی ۱۲
نانوایی   مهدی شهراد ۱۳
میوه فروشی   حسین فرهادی ۱۴
نانوایی 4270388684 سعید معصومی ۱۵

 

 

 

 

 


 

 دوره 187 آزمون حضوری ( 99/6/4 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
رستوران 1671901169 پیمام هشیوار ۱
رستوران 4372459254 مرتضی خانی ۲
رستوران 0076968936 سعیدفدایی ۳
رستوران   محمد اداوی ۴
فروشگاه 0015585441 حامد بنی مصطفی ۵
فروشگاه 2710307499 محدثه عاشورنژاد ۶
رستوران 0044012675 احمد حسن زاده ۷
موادغذایی 1671321499 مرتضی حسن زاده ۸
طباخی 3920483693 حسین غلامی ۹
طباخی 0820518271 محمد عظیمی ۱۰
طباخی 9351897860 ابوالفضل نظری ۱۱
طباخی 0047581123 ماشاله کیا ۱۲
طباخی 3961857024 سعید کیانی ۱۳
اغذیه 2850106607 اسماعیل بابایی ۱۴

 

 

 


 

دوره 186 صبح آزمون حضوری  (99/6/2 )

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
نانوایی 4285892162 رضا معصومی ۱
میوه فروشی 5580012764 ایوب سلطانی ۲
میوه فروشی 3790483699 علی رضایی ۳
برنج فروشی 0081974949 علیرضا استادی ۴
سفره خانه 0081935439 احمدرضا گودرزی ۵
نانوایی 4372391307 سیداحمدموسوی ۶
رستوران 1377825221 حسین خلیلی ۷
رستوران 0452670136 سمیه توحیدی ۸
موادغذایی 0078484243 مرتضی صمدی ۹
چلوکبابی 0940577437 مهداد عباسی ۱۰
چلوکبابی 0075550245 امیرکاشانی ۱۱
نانوایی 5630006746 محمود کلندرزهی ۱۲
فروشگاه 0018810187 زینب کریمی ۱۳
فروشگاه 0011822546 فاطمه زهرا گودرزی ۱۴
میوه فروشی 6179867577 محسن چراغی ۱۵

 

 

 

  

دوره 185 صبح (آزمون حضوری-99/5/27)

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
قنادی 4880108741 ابوالفضل عرب ۱
قنادی 4889486240 عقیل ملکان ۲
قنادی 4888856262 محمدرضاملکان ۳
قنادی 4888846197 حسین ملکان ۴
قنادی 0017535281 سیدمجتبی موسوی ۵
قنادی 2679045424 محمدغلامعلی ۶
قنادی 0062816012 طاهره سلطانی ۷
قنادی 4888845735 قربان ملکان ۸
قنادی 5450025343 میثم نوروری ۹
قنادی 0452103568 حمیدرضا غروی ۱۰
دیزی سرا 0048506664 محمدرضا بابایی ۱۱
دیزی سرا 0032769628 قاسم حیدری ۱۲
نان فانتزی 0083231791 محمدرضا نودین ۱۳
نان فانتزی 3934544770 حسن چوبیدری ۱۴
نانوایی 0017255880 مرتضی حسنلو ۱۵

 

 

 


 

دوره 184 غیر حضوری (99/5/22)

 

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
نانوایی 0055920020 سیدمجتبی هاشمی ۱
نانوایی 0052731626 سید مجتبی پیغمبرزاده ۲
خشکبار 0021489076 امیر حسین مدیحی ۳
خشکبار   مهدی هدایتی ۴
خشکبار   مجید حق نیاز ۵
خشکبار 2649368969 ابراهیم شیرفروش ۶
خشکبار 5180103079 محسن نبوی ۷
فروشگاه 4073527940 رضا عمودی زاده ۸
پروتئینی 00818755452 کیانوش رضا زاده ۹
نانوایی 4284413368 جواد معصومی ۱۰
شکلات فروشی 0068156413 محمد مهدی جعفری ۱۱
رستوران 0074333526 الهام وحیدی ۱۲
میوه فروشی 3800411881 عیسی رضایی ۱۳
میوه فروشی 5580141092 معین سلطانی ۱۴

 

 

 

 

 

 

 

دوره 183 غیر حضوری (99/5/16)

 

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
گیاهان دارویی 6449947705 سعید صولتی زاده ۱
نانوایی 1729574040 محمدرضا بهشتی ۲
سوپرمارکت 1729574040 رسول نورمحمدی ۳
سوپرمارکت 1720103453 محمدنورمحمدی ۴
سوپرمارکت 1729569911 تیمورنورمحمدی ۵
نانوایی 4280631956 احمد بشیری ۶
آرایشگر 6269587301 احمد خواجه وند ۷
فروشگاه 4073652605 محمدحسن سرابیاسی ۸
خواروبار 0048381314 رحمن بهرامی ۹
نانوایی 5629794401 حسین فخار ۱۰
نانوایی 4271201227 علیرضا صفی لو ۱۱
نانوایی 4271161179 حسن صفری ۱۲
نانوایی 4285836602 بهمن سلمانی ۱۳
نانوایی 3242143469 کامران غلامرضایی ۱۴
نانوایی 4271704164 محمد صفی لو ۱۵
نانوایی 0056461305 مرتضی آریان نیا ۱۶

 

 

 

 


 

دورره 182 آزمون حضوری

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
    محسن اکبری ۱
    سیدمحمدمطهری ۲
    عزیزروح اله نژاد ۳
    شاهرخ رحیمی ۴
    سیدامیرعلی سجادیان ۵
    علی محمد محسنیان ۶
    اصغرقربانی ۷
    علیرضا بهشتی ۸
    محمد اصغری ۹
    حسین جوینی ۱۰
    مصطفی نصری ۱۱
    اصغر نصری ۱۲
    کامران باقری ۱۳
    سامیه اکبروند ۱۴
    بتول حیدری ۱۵
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره 181 غیر حضوری

 

موادغذایی 0011266708 پیمان تفرشی
موادغذایی 2691109781 مرتضی استادجبلی
خشکبار 1530766435 مهدی باقری
فروشگاه 0082147930 مریم ایتامی

دوره 180 غیر حضوری

 

مهدی بادامی
سارا یزدان جو
داود مفلق
رامین موسی زاده
احسان ملا حسینی
هادی آشتیانی
حمید رضا خطیبی
سحر کمالی
وحید روحانی
محمد رضا شوندی
متبن باقر

 

دوره 179


 

آدرس شغل نام ونام خانوادگی ردیف
خ کلهر پ527 آرایشگاه محمد بهلولی 1
امام حسین - صفای شرقی -  قهوه خانه  یونس شاگردان  2
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا سعید یزدانی 3
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا بهزاد اسفندیاری 4
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا مجید اسفندیاری 5
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا جمشید صدری 6
م محمدبه - خیام جنوبی - ک دلشاد - پ 26 موادغذایی رضا قاضی زاده 7
خ 15خرداد ک اکبر نژاد کبابی اسماعیل خلفی 8
کفایی امانی پ174 اغذیه  فرشاد محمدی 9
بیمارستان شفا یحیائیان - خ مجاهدین اسلام خدمات بیمارستان فیاض مجیدی نصرت 10
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه فاطمه معصوم خانی 11
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه آرمان ره رودینا چال  12
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه مهدی بالایی 13
م امام حسین - ضلع شرقی - پ 2 آبمیوه گیری مسلم کاطم نیا 14
پیروزی - شکوفه عزیزی - پ 120 پروتئینی حسین  محمدی  15
بعد از کوچه مهران - رستوران شاندیز رستوران فرشاد عزتی 16
خ 17 شهریور - خ شیرازی - خ بیگلو- پ 83 سوپرمارکت سید محمد علی هاشمی 17
خ 17 شهریور - خ آبشار - پ 28 میوه فروشی سلام فتاحی 18
خ ناصر خسرو - ک خدابنده لو- تهیه غذا شهربانو تهیه غذا علیرضا یوسف زاده  19
میدان شهید هرندی - خ معروف خانی - پ 61 آشپز سید مهدی رضوی فرد 20
چهارراه میثم - پشت پارک سوار محلاتی - پ4 قهوه خانه داود افشاریان یارند 21
خ طالقانی - خ بهار شمالی - کوی محمدی - پ 17 قهوه خانه لیلا حاجی محمد علی 22
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - بعد از ایستگاه بهنام پ 129 قصابی رضا جودی 23
خیابان مشکی خ خورشید پلاک 4   علیرضا شاهی 24
سیروس خ 15خرداد  پ299 عطاری سجاد چنارانی 25
بعد از کوچه مهران - پ 336رستوران شاندیز مشتاق رستوران صادق جمشیدی 26
خ سعدی جنوبی بلوک شرقی هتل ساجد عبدالهی 27
فروشگاه جانبو جانبو مسعود ظریف 28
خ اقبال - خ جهانفروز - پ 12 میوه فروشی محمود رضا  رحیمی   29
م سرآسیاب - خ داورزنی - پ 76 اغذیه  صادق عطیمی خرایم  30
زیرپل آهنگ - بیمارستان بازرگانان- بوفه بیمارستان مواد غذایی پویا قربانی 31
چهار راه مولوی پاساژ عرفان تهیه غذا عرفان جعفری 32
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - بعد از ایستگاه بهنام پ 129 پروتئینی مهرداد عبداله زاده  33
خ مجاهدین اسلام - چهارراه آب سردار - پ 193 خواربار فروش موسی رحیمی 34
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - پ  129- هایپر پروتئین ایران مظاهر محسن عبداله زاده 35
خ سی تیر - غرفه 25 اغذیه  عبدالحسن ارجمند زاده  36
      37
      38
      39
       

 

نقشه سایت

زیر مجموعه ها

تماس با ما

آدرس: میدان شهدا - ابتدای خیابان 17 شهریور - بعد از خیابان قادری - پلاک 1430 - طبقه ی اول

تلفن:33133932 - 33133862