برنامه های آموزشی

 

 

آزمون حضوری در تاریخ  1400/4/16 برگزار گردید . ( دوره 227 آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  1400/3/31 برگزار گردید . ( دوره  225  آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ 1400/3/22 بر گزار گردید . ( دوره 224  آزمون حضوری )


 آزمون حضوری  در تاریخ بر گزلر گردید .   ( 1400/1/18


 آزمون  حضوری در تاریخ  1400/1/18  برگزار میگردد . ( دوره  219 آزمون  حضوری )


 آزمون حضوری  در تاریخ  00/1/11 برگزار میگردد . (  دوره 218  آزمون حضوری )


آزمون حضوری  در تاریخ 99/12/17  برگزار میگردد .  ( دوره 217  آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ   99/12/9 برگزار میگردد . ( دوره 216  آزمون حضوری )


  آزمون حضوری در تاریخ  99/11/27 برگزار میگردد . ( دوره 215 آزمون حضوری )


زمون حضوری  در تاریخ  99/11/14 برگزار میگردد . ( دوره 214  آزمون حضوری )


آزمون حضوری  در تاریخ  99/11/5  برگزار میگردد . (دوره   212 آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/11/1 برگزار میگردد . (دوره  211 آزمون حضوری)


آزمون حضوری در تاریخ  99/10/30  برگزار میگردد . ( دوره 210 آزمون حضوری )


آزمون حضوری  در تاریخ 99/10/29 برگزار میگردد . ( دوره 209 آزمون حضوری )


 آزمون حضوری  در تاریخ  99/10/21  برگزار میگردد . ( دوره  208 آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/10/14 بر گزار میگردد . ( دوره 207 آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ  99/10/6 بر گزار میگردد . ( دوره  206 آزمون حضوری )


آزمون حضوری  در  تاریخ  99/9/29  برگزار میگردد  . ( دوره  205  آزمون  حضوری )

 


 

آزمون  حضوری  در  تاریخ  99/9/24  برگزار میگردد . ( دوره  204 آزمون حضوری )


آزمون  حضوری در تاریخ  99/8/21  برگزار میگردد . ( دوره 202  آزمون حضوری )


زمون  حضوری در تاریخ  99/8/18 برگزار میگردد . ( دوره 201  آزمون حضوری )


آزمون  حضوری در تاریخ  99/7/30 برگزار میگردد . ( دوره 200  آزمون حضوری )


آزمون  حضوری  در تاریخ  99/7/22 بر گزار میگردد . ( دوره 199  آزمون حضوری )


آزمون  حضوری  در تاریخ 99/7/21 بر گزار میگردد ( دوره 198  - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری  در تاریخ  99/7/13 بر گزار میگردد ( دوره 197 - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ  99/7/9 برگزار میگردد 0 ( دوره 196 - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/7/2 بر گزار میگردد . ( دوره 195 - آزمون حضوری )


آزمون حضورری در تاریخ 99/7/1 برگزار میگردد . ( دوره 194 - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ 99/6/31 برگزار میگردد  (دوره 193 - آزمون حضوری )


 

آزمون حضوری در تاریخ  99/30/6 بر گزار میگردد . ( دوره 192 آموزش مجازی  - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در99/6/23 برگزار میگردد . ( دوره 190 آموزش مجازی _ آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/5  برگزار میگردد . ( دوره 188 آموزش مجازی - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/2  برگزار گردید . ( دوره 187 آموزش مجازی - آزمون حضوری )

 


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/2 برگزار گردید .(دوره  186 آموزش مجازی - آزمون حضوری )

 


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/27  برگزار میگردد . ( دوره 185 آموزش مجازی آزمون حضوری )

 


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/22 بر گزار میگردد .(دوره 184 آموزش مجازی آزمون حضوری)


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/16برگزار میگردد.(دوره  183 آموزش مجازی آزمون حضوری)


 

 آزمون حضوری در تاریخ 99/5/8 برگزار گردید . (دوره 182 آموزش مجازی آزمون حضوری)

 

 


 

آزمون غیر حضوری در تاریخ 1399/3/27 بر گزار گردید.(دوره 181 غیر حضوری شامل افرادی که مدرک تحصیلی مشمول داشتند)

 


 

آزمون غیر حضوری در تاریخ 1399/2/15 برگزار گرددید.(دوره 180 غیر حضوری شامل افرادی که مدرک تحصیلی مشمول داشتند)

  

 

 برنامه آموزشی 179(صبح) آموزشگاه آهنگ سلامت
از ساعت 12-10 از ساعت 10-8 تاریخ ردیف
سرفصل دروس نام مدرس سرفصل دروس نام مدرس
بهداشت موادغذایی آقای مهندس سلیمانی فر بهداشت موادغذایی آقای مهندس سلیمانی فر 1398/11/27 1
روشهای گندزدایی خانم مهندس صدیقی بهداشت فردی خانم مهندس صدیقی 1398/11/28 2
بیماریها17-19 آقای مهندس رمضانی بیماریها 17-15 آقای مهندس رمضانی 1398/11/29 3
بهداشت آب و تصفیه فاضلاب خانم مهندس ساعدی  آلودگی هوا خانم مهندس ساعدی  1398/11/30 4
قوانین و مقررات خانم مهندس رشیدی قوانین و مقررات خانم مهندس رشیدی 1398/12/3 5
ایمنی و انضباط کار خانم مهندس روشنی مبارزه با حشرات خانم مهندس روشنی 1398/12/4 6
امتحان امتحان امتحان امتحان 1398/12/4 ۷

 

تماس با ما

آدرس: میدان شهدا - ابتدای خیابان 17 شهریور - بعد از خیابان قادری - پلاک 1430 - طبقه ی اول

تلفن:33133932 - 33133862