برنامه های آموزشی

 

 آزمون  حضوری در تاریخ  1400/10/18  برگزار میگردد . ( دوره  219 آزمون  حضوری )


 

آزمون حضوری  در تاریخ  00/1/11 برگزار میگردد . (  دوره 218  آزمون حضوری )


آزمون حضوری  در تاریخ 99/12/17  برگزار میگردد .  ( دوره 217  آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ   99/12/9 برگزار میگردد . ( دوره 216  آزمون حضوری )


  آزمون حضوری در تاریخ  99/11/27 برگزار میگردد . ( دوره 215 آزمون حضوری )


زمون حضوری  در تاریخ  99/11/14 برگزار میگردد . ( دوره 214  آزمون حضوری )


آزمون حضوری  در تاریخ  99/11/5  برگزار میگردد . (دوره   212 آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/11/1 برگزار میگردد . (دوره  211 آزمون حضوری)


آزمون حضوری در تاریخ  99/10/30  برگزار میگردد . ( دوره 210 آزمون حضوری )


آزمون حضوری  در تاریخ 99/10/29 برگزار میگردد . ( دوره 209 آزمون حضوری )


 آزمون حضوری  در تاریخ  99/10/21  برگزار میگردد . ( دوره  208 آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/10/14 بر گزار میگردد . ( دوره 207 آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ  99/10/6 بر گزار میگردد . ( دوره  206 آزمون حضوری )


آزمون حضوری  در  تاریخ  99/9/29  برگزار میگردد  . ( دوره  205  آزمون  حضوری )

 


 

آزمون  حضوری  در  تاریخ  99/9/24  برگزار میگردد . ( دوره  204 آزمون حضوری )


آزمون  حضوری در تاریخ  99/8/21  برگزار میگردد . ( دوره 202  آزمون حضوری )


زمون  حضوری در تاریخ  99/8/18 برگزار میگردد . ( دوره 201  آزمون حضوری )


آزمون  حضوری در تاریخ  99/7/30 برگزار میگردد . ( دوره 200  آزمون حضوری )


آزمون  حضوری  در تاریخ  99/7/22 بر گزار میگردد . ( دوره 199  آزمون حضوری )


آزمون  حضوری  در تاریخ 99/7/21 بر گزار میگردد ( دوره 198  - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری  در تاریخ  99/7/13 بر گزار میگردد ( دوره 197 - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ  99/7/9 برگزار میگردد 0 ( دوره 196 - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/7/2 بر گزار میگردد . ( دوره 195 - آزمون حضوری )


آزمون حضورری در تاریخ 99/7/1 برگزار میگردد . ( دوره 194 - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ 99/6/31 برگزار میگردد  (دوره 193 - آزمون حضوری )


 

آزمون حضوری در تاریخ  99/30/6 بر گزار میگردد . ( دوره 192 آموزش مجازی  - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در99/6/23 برگزار میگردد . ( دوره 190 آموزش مجازی _ آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/5  برگزار میگردد . ( دوره 188 آموزش مجازی - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/2  برگزار گردید . ( دوره 187 آموزش مجازی - آزمون حضوری )

 


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/2 برگزار گردید .(دوره  186 آموزش مجازی - آزمون حضوری )

 


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/27  برگزار میگردد . ( دوره 185 آموزش مجازی آزمون حضوری )

 


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/22 بر گزار میگردد .(دوره 184 آموزش مجازی آزمون حضوری)


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/16برگزار میگردد.(دوره  183 آموزش مجازی آزمون حضوری)


 

 آزمون حضوری در تاریخ 99/5/8 برگزار گردید . (دوره 182 آموزش مجازی آزمون حضوری)

 

 


 

آزمون غیر حضوری در تاریخ 1399/3/27 بر گزار گردید.(دوره 181 غیر حضوری شامل افرادی که مدرک تحصیلی مشمول داشتند)

 


 

آزمون غیر حضوری در تاریخ 1399/2/15 برگزار گرددید.(دوره 180 غیر حضوری شامل افرادی که مدرک تحصیلی مشمول داشتند)

  

 

 برنامه آموزشی 179(صبح) آموزشگاه آهنگ سلامت
از ساعت 12-10 از ساعت 10-8 تاریخ ردیف
سرفصل دروس نام مدرس سرفصل دروس نام مدرس
بهداشت موادغذایی آقای مهندس سلیمانی فر بهداشت موادغذایی آقای مهندس سلیمانی فر 1398/11/27 1
روشهای گندزدایی خانم مهندس صدیقی بهداشت فردی خانم مهندس صدیقی 1398/11/28 2
بیماریها17-19 آقای مهندس رمضانی بیماریها 17-15 آقای مهندس رمضانی 1398/11/29 3
بهداشت آب و تصفیه فاضلاب خانم مهندس ساعدی  آلودگی هوا خانم مهندس ساعدی  1398/11/30 4
قوانین و مقررات خانم مهندس رشیدی قوانین و مقررات خانم مهندس رشیدی 1398/12/3 5
ایمنی و انضباط کار خانم مهندس روشنی مبارزه با حشرات خانم مهندس روشنی 1398/12/4 6
امتحان امتحان امتحان امتحان 1398/12/4 ۷

 

اسامی قبول شدگان

اسامی قبول شدگان دوره 200 ( آزمون حضوری)

 

موادغذایی 1699873232 بهزاد برزگر
آرایشگر 0018475175 امیرعلی زعیمی
موادغذایی 1261684370 محسن غفوری
پروئینی 0083174265 مجتبی ابین
مرغ وجوجه 2669962262 ابراهیم روحی
رستوران 2620227331 مسعودسیمایی
رستوران 2620182913 علی مرادیان
رستوران 2880094781 آکو ابراهیمی
رستوران 2669135341 شاپور صفرزاده
رستوران 2660160481 میثم بحرک
موادقنادی 0073371122 کامران امامی
تهیه غذا 5910228048 سعید یزدانی
رستوران 5230073525 داودخزایی
نانوا 0610045180 حسین اله دادی
فروشگاه 0060831472 هادی میرزایی
فروشگاه 0023631023 نرگس عباسی
کافه 0933231032 اکرم پادوست
اغذیه 0043450202 علیرضا کاوه فیروز
رستوران 2669946895 مظفر صفاری
رستوران 2669733476 حسین تیمورخواه
کافه 0311310710 رامین حیدرزاده
موادقنادی 0055384447 سیدجوادهاشمی
موادقنادی 002506991 آرمان رستمی
موادقنادی 149107125 محمدرضاسامیان
رستوران 5910007051 مجید اسفندیاری
رستوران 5910227459 مهرداد افشین
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

تماس با ما

آدرس: میدان شهدا - ابتدای خیابان 17 شهریور - بعد از خیابان قادری - پلاک 1430 - طبقه ی اول

تلفن:33133932 - 33133862