آموزش گیرندگان

دورره 182 آزمون حضوری

 

نوع صنف کد ملی نام ونام خانوادگی ردیف
    محسن اکبری ۱
    سیدمحمدمطهری ۲
    عزیزروح اله نژاد ۳
    شاهرخ رحیمی ۴
    سیدامیرعلی سجادیان ۵
    علی محمد محسنیان ۶
    اصغرقربانی ۷
    علیرضا بهشتی ۸
    محمد اصغری ۹
    حسین جوینی ۱۰
    مصطفی نصری ۱۱
    اصغر نصری ۱۲
    کامران باقری ۱۳
    سامیه اکبروند ۱۴
    بتول حیدری ۱۵
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره 181 غیر حضوری

 

موادغذایی 0011266708 پیمان تفرشی
موادغذایی 2691109781 مرتضی استادجبلی
خشکبار 1530766435 مهدی باقری
فروشگاه 0082147930 مریم ایتامی

دوره 180 غیر حضوری

 

مهدی بادامی
سارا یزدان جو
داود مفلق
رامین موسی زاده
احسان ملا حسینی
هادی آشتیانی
حمید رضا خطیبی
سحر کمالی
وحید روحانی
محمد رضا شوندی
متبن باقر

 

دوره 179


 

آدرس شغل نام ونام خانوادگی ردیف
خ کلهر پ527 آرایشگاه محمد بهلولی 1
امام حسین - صفای شرقی -  قهوه خانه  یونس شاگردان  2
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا سعید یزدانی 3
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا بهزاد اسفندیاری 4
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا مجید اسفندیاری 5
چهارراه استانبول - روبروی ساختمان پلاسکو - پاساژ تهران تهیه غذا جمشید صدری 6
م محمدبه - خیام جنوبی - ک دلشاد - پ 26 موادغذایی رضا قاضی زاده 7
خ 15خرداد ک اکبر نژاد کبابی اسماعیل خلفی 8
کفایی امانی پ174 اغذیه  فرشاد محمدی 9
بیمارستان شفا یحیائیان - خ مجاهدین اسلام خدمات بیمارستان فیاض مجیدی نصرت 10
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه فاطمه معصوم خانی 11
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه آرمان ره رودینا چال  12
خ حافظ - بعد از تقاطع جمهوری - کوچه سیمی - پ 20 اغذیه مهدی بالایی 13
م امام حسین - ضلع شرقی - پ 2 آبمیوه گیری مسلم کاطم نیا 14
پیروزی - شکوفه عزیزی - پ 120 پروتئینی حسین  محمدی  15
بعد از کوچه مهران - رستوران شاندیز رستوران فرشاد عزتی 16
خ 17 شهریور - خ شیرازی - خ بیگلو- پ 83 سوپرمارکت سید محمد علی هاشمی 17
خ 17 شهریور - خ آبشار - پ 28 میوه فروشی سلام فتاحی 18
خ ناصر خسرو - ک خدابنده لو- تهیه غذا شهربانو تهیه غذا علیرضا یوسف زاده  19
میدان شهید هرندی - خ معروف خانی - پ 61 آشپز سید مهدی رضوی فرد 20
چهارراه میثم - پشت پارک سوار محلاتی - پ4 قهوه خانه داود افشاریان یارند 21
خ طالقانی - خ بهار شمالی - کوی محمدی - پ 17 قهوه خانه لیلا حاجی محمد علی 22
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - بعد از ایستگاه بهنام پ 129 قصابی رضا جودی 23
خیابان مشکی خ خورشید پلاک 4   علیرضا شاهی 24
سیروس خ 15خرداد  پ299 عطاری سجاد چنارانی 25
بعد از کوچه مهران - پ 336رستوران شاندیز مشتاق رستوران صادق جمشیدی 26
خ سعدی جنوبی بلوک شرقی هتل ساجد عبدالهی 27
فروشگاه جانبو جانبو مسعود ظریف 28
خ اقبال - خ جهانفروز - پ 12 میوه فروشی محمود رضا  رحیمی   29
م سرآسیاب - خ داورزنی - پ 76 اغذیه  صادق عطیمی خرایم  30
زیرپل آهنگ - بیمارستان بازرگانان- بوفه بیمارستان مواد غذایی پویا قربانی 31
چهار راه مولوی پاساژ عرفان تهیه غذا عرفان جعفری 32
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - بعد از ایستگاه بهنام پ 129 پروتئینی مهرداد عبداله زاده  33
خ مجاهدین اسلام - چهارراه آب سردار - پ 193 خواربار فروش موسی رحیمی 34
م شهدا - خ مجاهدین اسلام - پ  129- هایپر پروتئین ایران مظاهر محسن عبداله زاده 35
خ سی تیر - غرفه 25 اغذیه  عبدالحسن ارجمند زاده  36
      37
      38
      39