اسامی قبول شدگان

اسامی قبول شدگان دوره 200 ( آزمون حضوری)

 

موادغذایی 1699873232 بهزاد برزگر
آرایشگر 0018475175 امیرعلی زعیمی
موادغذایی 1261684370 محسن غفوری
پروئینی 0083174265 مجتبی ابین
مرغ وجوجه 2669962262 ابراهیم روحی
رستوران 2620227331 مسعودسیمایی
رستوران 2620182913 علی مرادیان
رستوران 2880094781 آکو ابراهیمی
رستوران 2669135341 شاپور صفرزاده
رستوران 2660160481 میثم بحرک
موادقنادی 0073371122 کامران امامی
تهیه غذا 5910228048 سعید یزدانی
رستوران 5230073525 داودخزایی
نانوا 0610045180 حسین اله دادی
فروشگاه 0060831472 هادی میرزایی
فروشگاه 0023631023 نرگس عباسی
کافه 0933231032 اکرم پادوست
اغذیه 0043450202 علیرضا کاوه فیروز
رستوران 2669946895 مظفر صفاری
رستوران 2669733476 حسین تیمورخواه
کافه 0311310710 رامین حیدرزاده
موادقنادی 0055384447 سیدجوادهاشمی
موادقنادی 002506991 آرمان رستمی
موادقنادی 149107125 محمدرضاسامیان
رستوران 5910007051 مجید اسفندیاری
رستوران 5910227459 مهرداد افشین
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

تماس با ما

آدرس: میدان شهدا - ابتدای خیابان 17 شهریور - بعد از خیابان قادری - پلاک 1430 - طبقه ی اول

تلفن:33133932 - 33133862