اسامی قبول شدگان

قبول شدگان دوره 218

 

پرنده و ماهی 4200323907 میلاد یوسفی
قنادی 1638512371 جاوید حسینی
قنادی 0060148691 مصطفی رفیعی
نانوایی 4282707305 قاسم عسگری
نانوایی 0889364631 محمدرمضانی
جگرکی 0012972835 حسین بابانیا
نانوایی 4360562217 میلاد حسنلو
رستوران 4120576965 رضا گودرزی
رستوران 3950303121 سامان سوری پور
رستوران 412089961 سینا میرزایی
رستوران   معصومه امیری
رستوران 0049632310 حمیدحسین آبادی
رستوران 4723279830 هدی حسین آبادی
رستوران 4880306037 حسین تاج پور
رستوران 0080307914 امیرحسین قلی پور
رستوران 0022660811 پارسا فدوی
رستوران 0021438196 فاطمه عبدالهی
رستوران 4120828662 حبیب ولی پوری
رستوران 3251566271 فریبرزامیری
رستوران 0018153798 امیرحسین صیاد
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

تماس با ما

آدرس: میدان شهدا - ابتدای خیابان 17 شهریور - بعد از خیابان قادری - پلاک 1430 - طبقه ی اول

تلفن:33133932 - 33133862